Oud & Nieuw Opschoningsritueel


Met klank en kleur

Binnen 'sacred space' (gewijde ruimte) creëren we samen een veilige en gemoedelijke sfeer. Onder begeleiding van klank, kleur, meditatie en energiewerk stemmen we ons af op ons innerlijk wezen en laten we de overbodige ballast van het afgelopen jaar los. We nemen afscheid van het oude en verwelkomen het nieuwe, wat dit voor ieder van ons ook mag zijn. Zo wordt er ruimte gemaakt om met een frisse, lichte blik en een heldere visie het nieuwe jaar in te stappen.

We reinigen ons gehele systeem van alles wat losgelaten mag worden en werken op alle lagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. We gronden, reizen af naar de diepte van ons hart, nemen de klanktrillingen in ons op, laten kleurtrillingen door ons heen gaan en brengen het geheel van vibraties op papier. Dit wordt ook nog eens versterkt door de gezamenlijke energie van de groep. Daarnaast brengen we een 'blessing' aan Moeder Aarde en haar bewoners.

Je hoeft geen ervaring met klank, muziek of energiewerk te hebben.
Wel de intentie om 'los te laten' en ontvangen wat er mag gebeuren. Je bent van harte welkom!

Info:
- vrijdag 30 december van 19:00 tot ca. 21:30 uur.
- er wordt gezorgd voor water, thee en versnaperingen.
- investering: € 45,=

Aanmelding:
- mail naar info@soundcreation.nu
- of bel/app 06-24211325


Houd de agenda in de gaten voor de andere workshops of meld je aan voor de nieuwsbrief .